Дунавска равнина


Дунавската равнина е една от петте географски зони на България и заема голяма част от Северна България. Тя е най-северната природна област на България и се явява най-голямата равнинна територия в страната...
 

Дунавска равнина


Дунавската равнина е една от петте физикогеографски зони на България. Тя е част от Долнодунавската равнина и заема голяма част от Северна България. Тя е най-северната физикогеографска област на България и е най-голямата равнинна територия в страната...
 

Старопланинска област


Старопланинската природногеографска област условно разделя България на две части: Северна и Южна. Простира се от р. Тимок на запад до Черно море на изток. Тя да се разделя на две самостоятелни орографски единици – Предбалкан и Стара планина...
 

Дунавска равнина


Дунавската равнина (или дунавска хълмиста равнина) е част от Долнодунавската низина и заема голяма част от Северна България. Тя е най-северната физикогеографска област на България и се явява най-голямата равнинна територия в страната...
 

Родопи планина


Презентация за природногеографската област на България - Родопи планина. Презентацията в разделена на две части - Източни и Западни родопи...
 

Средногорие и Витоша


Отделните части на Средногорие имат морфохидрографски различия, поради което то се поделя на три части: западна, централна, източна.  Най-масивен характер и най-добро орографско изражение има Витоша. Най-голяма площ има Средна гора...
 

Краищенско-Средногорска област


Задбалканските котловини са част, подобласт на Краищенско-Средногорската физикогеографска област. Това са котловини, разположени линейно от запад на изток (от границата със Сърбия до Черно море) една след друга. Помежду си те са разделени от изпъкнали...
 

Пирин и долината на река Места


Пирин се нарежда на второ място по височина в България след Рила, със своя най-висок връх Вихрен (2914 м)...
 

НП Централен Балкан


Национален парк "Централен Балкан" е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина....
 

Старопланинска област


Географско положение, граници и големина: обхваща централните части на България - площ: 25 400 кв.км....
1 2 3 4 5 » 36

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Природна география на България с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент