Рила


Природна география на България, свързана с планината Рила и нейното местоположение, височина и забележителности....
 

Резерват Парангалица


Презентацията е за резерват Парангалица и съдържа най-важната информация за него - географското му положение, климата, флората, фауната, правилата, които трябва да се спазват в него и т.н....
 

Български природни забележителности


Крушунски водопади (Маарата) се намират до село Крушуна, област Ловеч. Това е най-голямата в страната водна Травертинова каскада с много прагове...
 

Южен централен регион


Регионът обхваща част от Стара планина и Родопите. Обхваща цялата Средна гора и Сакар планина...
 

Резерват "Ибиша"


Ибиша е остров-резерват на р. Дунав, разположен срещу устието на река Цибрица. Мястото обхваща покрития с дървесна растителност остров на река Дунав, заедно с прилежащия му участък на реката и речните брегове, разположени северно от село Долни Цибър и...
 

Kраищенско-средногорска област


Областта обхваща твърде различни в природногеографско отношение територии: задбалкански котловини, Краище и Средногорие. Отличава се с планинско-котловинен релеф и с преходен характер на климата и водите...
 

Дяволското гърло


На 1,5 километра северно от село Триград в Родопите се намира един от феномените на Триградското жрело - пещерата Дяволското гърло. Тя е пропастна пещера, образувала се в последствие на пропадането на земните пластове...
 

Конявска планина


Конявска планина е планина в Западна България, известна е още като Конява планина или Коньовска планина....
 

Резерват "Вълчи дол"


"Вълчи дол" е единственият строг резерват в Източни Родопи. Той се намира в Бойник планина, южно от язовир Студен кладенец...
 

Национален парк Рила


Представя НП Рила, местоположение, година на основаване, растителност, животински свят...

Избрани критерии за търсене

София
География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите