Рила


Природна география на България, свързана с планината Рила и нейното местоположение, височина и забележителности....
 

Резерват Парангалица


Презентацията е за резерват Парангалица и съдържа най-важната информация за него - географското му положение, климата, флората, фауната, правилата, които трябва да се спазват в него и т.н....
 

Български природни забележителности


Крушунски водопади (Маарата) се намират до село Крушуна, област Ловеч. Това е най-голямата в страната водна Травертинова каскада с много прагове...
 

Южен централен регион


Регионът обхваща част от Стара планина и Родопите. Обхваща цялата Средна гора и Сакар планина...
 

Резерват "Ибиша"


Ибиша е остров-резерват на р. Дунав, разположен срещу устието на река Цибрица. Мястото обхваща покрития с дървесна растителност остров на река Дунав, заедно с прилежащия му участък на реката и речните брегове, разположени северно от село Долни Цибър и...
 

Kраищенско-средногорска област


Областта обхваща твърде различни в природногеографско отношение територии: задбалкански котловини, Краище и Средногорие. Отличава се с планинско-котловинен релеф и с преходен характер на климата и водите...
 

Дяволското гърло


На 1,5 километра северно от село Триград в Родопите се намира един от феномените на Триградското жрело - пещерата Дяволското гърло. Тя е пропастна пещера, образувала се в последствие на пропадането на земните пластове...
 

Конявска планина


Конявска планина е планина в Западна България, известна е още като Конява планина или Коньовска планина....
 

Национален парк Рила


Представя НП Рила, местоположение, година на основаване, растителност, животински свят...
 

Старопланинска област


Географско положение, граници и големина: обхваща централните части на България - площ: 25 400 кв.км....

Избрани критерии за търсене

София
География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите