Национален парк Рила


Национален Парк Рила. Разнообразие, фауна, флора, екология...
 

Природен парк крушунски водопади


Описание на природен парк Крушунски водопади. Местоположение, географско положение, природни забележителности, история, национално богатство, защитени животни и растения, минерални извори и въздействие на Крушунските водопади...
 

Седемте рилски езера


Разположение, видове, застрашени видове: растения и животни, лечебни растения, туризъм...
 

Забележителности в Стара планина


Забележителности в Стара Планина е презентация за 11-ти клас. Паметникът на Бузлуджа (официално име дом-паметник на партията) е популярното име на най-големия идеологически монумент в България...
 

Родопите - планината на Орфей


Географско положение. Източно от долината на р. Места се е разлюляло скалното море на дивата планина Родопа. Тя е най-обширната планина в България...
 

Пътувай с нас


Пещери. Ждрелата на България. Релефни образувания. Водопади. Седемте рилски езера. Защитени територии...
 

Защитени природни обекти в България


Защитени природни обекти в България са всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България има много такива първият от които е резерват Силкосия, обявен през 1933 г...
 

Национален парк Рила


Национален парк Рила най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие...
 

Рила


Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров. Намира се в югозападната част на страната, и по-точно в северозападния край на Рило-родопския планински масив...
 

Дунавска равнина


Дунавската равнина е една от петте географски зони на България и заема голяма част от Северна България. Тя е най-северната природна област на България и се явява най-голямата равнинна територия в страната...

Избрани критерии за търсене

География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите