Пирин и долината на река Места


Географско положение, граници и големина. Седмо място по височина в Европа и второ в България, 2585 кв.км площ, средна надморска височина – 1033м...
 

Пътувай с нас


Пещери. Ждрелата на България. Релефни образувания. Водопади. Седемте рилски езера. Защитени територии...
 

Защитени природни обекти в България


Защитени природни обекти в България са всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България има много такива първият от които е резерват Силкосия, обявен през 1933 г...
 

Национален парк Рила


Национален парк Рила най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие...
 

Рила


Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров. Намира се в югозападната част на страната, и по-точно в северозападния край на Рило-родопския планински масив...
 

Резерват Сребърна


Презентация за флората и фауната на резерват Сребърна...
 

Странджа планина


Кратка информация за Странджа, достатъчна за познавателна дейност...
 

Стара планина


Стара планина е част от планинска верига в Европа, намираща се на Балканския полуостров. Тя стига от долината на р.Тимок на запад до Черно море – на изток, като по-голямата и...
 

Пирин и долината на река Mеста


Географско положение, граници и морфохидрографски особености. Геоложки строеж, развитие на релефа и полезни изкопаеми. Климат и води...
 

Родопите - планината на Орфей


Географско положение. Източно от долината на р. Места се е разлюляло скалното море на дивата планина Родопа. Тя е най-обширната планина в България...

Избрани критерии за търсене

География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите