Рила


Подялба. Резделя се на четири обособени части: Източна Рила (Мусаленски дял); Централна Рила; Северозападна Рила и Югозападна Рила...
 

Планина Рила


Географско положение, факти, резервати, забележителности...
 

Забележителности в България


Крепостта Царевец, НДК, Созопол, Старият Несебър, ботаническата градина в Балчик, резерват Сребърна...
 

Русенски Лом


Русенски Лом е река разположена в Северния Централен регион на България. Намира се в област Русе — общини Иваново и Русе, десен приток на река Дунав...
 

Седем причини да посетя Западните Родопи


Западните Родопи са по-голямата част от Родопите (8061 кв. км, което е 66% от общата площ), по-високият, по-култивираният и по-посещаваният дял на планината...
 

Природни паркове в Дунавската равнина


Думата резерват има латински произход и означава запазен. Националните паркове обикновено заемат по-обширни територии, които не са засегнати от човешката дейност...
 

Национален парк Рила


Национален парк "Рила" е най-големият от трите национални парка на територията на България. Тези територии са обявени за национален парк на 24 фев. 1992 г....
 

Защитени природни обекти в България


Национални паркове (3): Рила, Пирин, Централен балкан. Природни паркове (10): Странджа, Българка, Витоша, Сините камъни и др. Резервати (55): Камчия, Сребърна, Царичина и др....
 

Рило-родопска област


Разположена е в Югозападна България. Обхваща Рила, Пирин, Родопи, Осогово-Беласишката планинска редица, средното течение на река Струма и долината на река Места...
 

Резерват "Вълчи дол"


"Вълчи дол" е единственият строг резерват в Източни Родопи. Той се намира в Бойник планина, южно от язовир Студен кладенец...

Избрани критерии за търсене

География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите