Природни забележителности в България


Деветашката пещера се намира на скалистия бряг на река осъм, северно от село деветаки. една от най-големите пещери в българия. входът й е с височина 35 метра и ширина 30 метра...
 

Планини и реки


Това е преэентация по География за планините и реките в нашата прекрасна държава България...
 

Дунавска равнина


Дунавската равнина е една от петте физикогеографски зони на България. Тя е част от Долнодунавската равнина и заема голяма част от Северна България. Тя е най-северната физикогеографска област на България и е най-голямата равнинна територия в страната...
 

Рила


Подялба. Резделя се на четири обособени части: Източна Рила (Мусаленски дял); Централна Рила; Северозападна Рила и Югозападна Рила...
 

Планина Рила


Географско положение, факти, резервати, забележителности...
 

Забележителности в България


Крепостта Царевец, НДК, Созопол, Старият Несебър, ботаническата градина в Балчик, резерват Сребърна...
 

Русенски Лом


Русенски Лом е река разположена в Северния Централен регион на България. Намира се в област Русе — общини Иваново и Русе, десен приток на река Дунав...
 

Седем причини да посетя Западните Родопи


Западните Родопи са по-голямата част от Родопите (8061 кв. км, което е 66% от общата площ), по-високият, по-култивираният и по-посещаваният дял на планината...
 

Природни паркове в Дунавската равнина


Думата резерват има латински произход и означава запазен. Националните паркове обикновено заемат по-обширни територии, които не са засегнати от човешката дейност...
 

Национален парк Рила


Национален парк "Рила" е най-големият от трите национални парка на територията на България. Тези територии са обявени за национален парк на 24 фев. 1992 г....

Избрани критерии за търсене

География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите