Планините в България


Стара планина разделя България на Северна и Южна. Част е от старопланинската верига, която включва стара планина и предбалкан. Името на планината е с тракийски произход. Наименования са Хаймон...
 

Дунавска равнина


Тя е най-обширната равнинна област. На север голямата европейска река Дунав е границата ни с Румъния...
 

Природен резерват "Сините камъни"


Информация за резервата, местоположение, релеф, флора и фауна...
 

Национален парк "Рила"


Презентацията представя богатството на парк Рила. В презентацията има информация за местоположението, климат, води, флора и фауна, а също и за туризма приложим в парка...
 

Природата на България


Тази презентация показва едни от най-красивите природни забележителности на България...
 

Резерват "Сребърна"


"Сребърна" е поддържан биосферен резерват в България, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Разположен е край село Сребърна. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка...
 

Природни забележителности в България


Деветашката пещера се намира на скалистия бряг на река осъм, северно от село деветаки. една от най-големите пещери в българия. входът й е с височина 35 метра и ширина 30 метра...
 

Планини и реки


Това е преэентация по География за планините и реките в нашата прекрасна държава България...
 

Дунавска равнина


Дунавската равнина е една от петте физикогеографски зони на България. Тя е част от Долнодунавската равнина и заема голяма част от Северна България. Тя е най-северната физикогеографска област на България и е най-голямата равнинна територия в страната...
 

Рила


Подялба. Резделя се на четири обособени части: Източна Рила (Мусаленски дял); Централна Рила; Северозападна Рила и Югозападна Рила...

Избрани критерии за търсене

География
Природна география на България
Презентации
Ограничаване на резултатите