Защитени природни обекти в България


Защитени територии в България е обобщено понятие, обхващащо всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България през годините са обявени множество такива територии...
 

Природни забележителности на България


Презентация с едни от най-големите забележителности в България...
 

Национален парк Пирин


Пирин е разположена между долините на реките Струма и Места. Преди повече от 2000 години траките са наричали това чудо на природата Орбелус (Снежната планина)....
 

Природен парк "Рилски манастир"


Природен парк Рилски манастир е заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м...
 

Задбалкански котловини


Задбалканските котловини са част от Краищенско-Средногорската област. От запад на изток се проследяват Софийската, Саранската, Камарската, Златишко-Пирдопската, Карловската, Казанлъшката, Сливенската, Карнобатската и Айтоската котловини....
 

Резерват "Сребарна"


Многоброен е научния интерес към резервата и благодарение на този факт ПР "Сребърна" е първата защитена територия у нас, за която има пълен списък на установените до сега растения и животни....
 

НП Централен Балкан


Национален парк "Централен Балкан" е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина....
 

Природен резерват "Силкосия"


"Силкосия" е резерват, разположен между селата Българи и Кости. Тя е най-старата защитена територия в България...
 

Резерват Ропотамо


На 15 км от гр. Созопол , на площ от 1000.7 ха, край устието на р. Ропотамо се намира един от най-привлекателните кътове на тази територия - резерват "Ропотамо". Той е известен със своята ненакърнена дива природа...
 

Природен парк "Персина"


Природен парк "Персина" е един от най-младите природни паркове в България. Разположен е на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов, с обща площ от 21 762,2 хектара...

Избрани критерии за търсене

География
Природна география на България
Презентации
за Студенти
Ограничаване на резултатите